Osnovna metodologija

Na portalu prikazujemo frekvence pojavnosti objav glede na določene kriterije. Objavam sledimo na socialnem omrežju Twitter od 1.1.2022 naprej. Zajete so vse objave, ki vsebujejo izbrane ključne besede v povezavi z volilnim dogajanjem v letu 2022 v Sloveniji.


Osnovne ključne besede za zajem objav so: volitve, volivci, volive22, volitve 2022, 24.4.2022, državna volilna komisija, program stranke, programska izhodišča ter njihove sklanjatve


Za vsebinski prikaz v grafih smo osnovnim ključnim besedam določili še dodatne: imena in kratice vseh političnih strank, ki bodo sodelovale na slovenskih državnozborskih volitvah 24.4.2022 ter imena njihovih voditeljev in imena avtorjev na Twitterju (profile name)


Dodatni kriteriji

  • • objave so omejene na slovenski jezik
  • • podatki so zaradi veljavnosti analize zajeti v do 60 minutah po objavi

Opis grafov

XX Današnjih volilnih tweetov

Število tweetov, ki smo jih zajeli v zadnjih 24 urah glede na izbrane ključne besede

XX Današnjih volilnih retweetov

Število retweetow, ki smo jih zajeli na osnovi zajetih tweetov v zadnjih 24 urah

XX Današnjih volilnih všečkov

Število všečkov (v trenutku zajema), ki so jih prejeli tweeti, ki smo jih zajeli v zadnjih 24 urah

XX Volilnih tweetov skupaj od 1.1.20200

Število zajetih tweetov od 1.1.2022 do konca prejšnjega dne glede na izbrane ključne besede

Število tweetov po strankah

Število omemb ključnih besed v zajetih tweetih od 1.1.2022 do tega trenutka, razporejenih po političnih strankah. Prikazane so vse politične stranke po številu tweetov.

Trend tweetov po političnih strankah zadnjih 30 dni

Trend tweetov, zajetih v zadnjih 30 dneh do konca prejšnjega dne po političnih strankah.

Število tweetov po avtorjih

Prvih dvajset avtorjev (profile name) po številu tweetov od 1.1.2022 do konca prejšnjega dne.

Twitter live feed #volitve2022

Prikazujemo twitterjev live feed na #volitve2022

Trend tweetov na #volitve2022

Trend tweetov, zajetih v (zadnjih 30 dneh ali od 1.1.2022) na #volitve2022.